Glas

Glas is een kostbaar bouwmateriaal met een breed scala van toepassingen en technische eigenschappen. De winstgevendheid van de servicecentra die de basisglasplaten op maat snijden, is sterk afhankelijk van de maximalisatie van het gebruik van het basismateriaal. ARDIS® is de ideale partner om het afval tot een minimum te beperken en de marges van onze klanten veilig te stellen!

U bent in goed gezelschap: